Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Ngọc Bích
Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngọc Bích
2 Đỗ Quốc Tiến
Hiệu Phó
Đại học
Đỗ Quốc Tiến
Tổ Lý - Sinh - TD
3 Nguyễn Ngọc Nga
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Ngọc Nga
4 Hồ Thị Dung
Tổ phó chuyên môn Hồ Thị Dung
5 Nguyễn Kim Phượng
GV Nguyễn Kim Phượng
6 Lê Đình Duyên
GV Lê Đình Duyên
7 Nguyễn Văn Quang
GV Nguyễn Văn Quang
8 Nguyễn Văn Quyên
Phó Hiệu trưởng Nguyễn Văn Quyên
Tổ Văn - Nhạc - MT
9 Nguyễn Thị Bê
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Bê
10 Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Tổ phó chuyên môn Nguyễn Thị Ngọc Nhung
11 Nguyễn Thanh Hải
GV Nguyễn Thanh Hải
12 Nguyễn Thị Hồng Phượng
gv Nguyễn Thị Hồng Phượng
13 Hồ Thị Sương
gv Hồ Thị Sương
14 Hồ Thị Thiên Lý
GV Hồ Thị Thiên Lý
15 Lê Thị Diệu Linh
GV Lê Thị Diệu Linh
Tổ Tiếng Anh
16 Nguyễn Trần Tâm Đan
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Trần Tâm Đan
17 Chu Thị Mỹ Kiều
GV Chu Thị Mỹ Kiều
18 Hồ Thị Quỳnh Nga
GV Hồ Thị Quỳnh Nga
19 Nguyễn Thị Thủy
GV Nguyễn Thị Thủy
Tổ Sử - Địa - GDCD
20 Lê Thị Phượng
Tổ trưởng chuyên môn Lê Thị Phượng
21 Hoàng Thị Hồng Thắm
Tổ phó chuyên môn Hoàng Thị Hồng Thắm
22 Phạm Thị Ngọc
GV Phạm Thị Ngọc
23 Hồng Kim Tiến
GV Hồng Kim Tiến
24 Trần Thị Liên
GV Trần Thị Liên
Tổ Văn phòng
25 Lương Thị Thanh Thảo
Tổ trưởng Lương Thị Thanh Thảo
26 Nguyễn Thanh Loan
Tổ phó Nguyễn Thanh Loan
27 Đỗ Thị Tuyết Mai
Y tế Đỗ Thị Tuyết Mai
28 Lê Thanh Thủy
TPT Đội Lê Thanh Thủy
29 Nguyễn Thị Thúy Hằng
GV Nguyễn Thị Thúy Hằng
30 Huỳnh Thanh Quan
Bảo vệ Huỳnh Thanh Quan
31 Huỳnh Văn Hiệp
Bảo vệ Huỳnh Văn Hiệp
32 Nguyễn Thị Nguyệt
Thư viện Nguyễn Thị Nguyệt
33 Huỳnh Thị Huỳnh
Phục vụ Huỳnh Thị Huỳnh
34 Lê Thị Quế
Phục vụ Lê Thị Quế
35 Nguyễn Văn Hiệp
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hiệp
36 Huỳnh Nhựt Quốc
Bảo Vệ Huỳnh Nhựt Quốc
Tổ Toán - Hóa - Tin
37 Ung Thị Bích Thuận
Tổ trưởng chuyên môn Ung Thị Bích Thuận
38 Lê Thanh Nhàn
Tổ phó chuyên môn Lê Thanh Nhàn
39 Nguyễn Văn Thắng
GV Nguyễn Văn Thắng
40 Lê Thạc Dương
GV Lê Thạc Dương
41 Cao Hoàng Phúc
Điện thoại:0919658125
Email: Caohphuc79@gmail.com
GV
Đại học
Cao Hoàng Phúc
42 Ngô Thị Ngọc Lan
GV Ngô Thị Ngọc Lan
Học tập và làm theo Bác Hồ
Video
so gd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây