Ban giám hiệu
STT Họ tên Chức danh chính Ảnh
1 Huỳnh Thị Ngọc Bích
Hiệu trưởng Huỳnh Thị Ngọc Bích
2 Đỗ Quốc Tiến
Hiệu Phó
Đại học
Đỗ Quốc Tiến
Tổ Lý - Sinh - TD
3 Nguyễn Ngọc Nga
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Ngọc Nga
4 Hồ Thị Dung
Tổ phó chuyên môn Hồ Thị Dung
5 Lê Đình Duyên
GV Lê Đình Duyên
Tổ Văn - Nhạc - MT
6 Nguyễn Thị Bê
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Thị Bê
7 Nguyễn Thị Ngọc Nhung
Tổ phó chuyên môn Nguyễn Thị Ngọc Nhung
8 Nguyễn Thanh Hải
GV Nguyễn Thanh Hải
9 Nguyễn Thị Hồng Phượng
gv Nguyễn Thị Hồng Phượng
10 Hồ Thị Thiên Lý
GV Hồ Thị Thiên Lý
11 Lê Thị Diệu Linh
GV Lê Thị Diệu Linh
Tổ Tiếng Anh
12 Nguyễn Trần Tâm Đan
Tổ trưởng chuyên môn Nguyễn Trần Tâm Đan
13 Chu Thị Mỹ Kiều
GV Chu Thị Mỹ Kiều
14 Hồ Thị Quỳnh Nga
GV Hồ Thị Quỳnh Nga
15 Nguyễn Thị Thủy
GV Nguyễn Thị Thủy
Tổ Sử - Địa - GDCD
16 Lê Thị Phượng
Tổ trưởng chuyên môn Lê Thị Phượng
17 Hoàng Thị Hồng Thắm
Tổ phó chuyên môn Hoàng Thị Hồng Thắm
18 Phạm Thị Ngọc
GV Phạm Thị Ngọc
19 Hồng Kim Tiến
GV Hồng Kim Tiến
20 Trần Thị Liên
GV Trần Thị Liên
Tổ Văn phòng
21 Lương Thị Thanh Thảo
Tổ trưởng Lương Thị Thanh Thảo
22 Nguyễn Thanh Loan
Tổ phó Nguyễn Thanh Loan
23 Đỗ Thị Tuyết Mai
Y tế Đỗ Thị Tuyết Mai
24 Lê Thanh Thủy
TPT Đội Lê Thanh Thủy
25 Nguyễn Thị Thúy Hằng
GV Nguyễn Thị Thúy Hằng
26 Huỳnh Thanh Quan
Bảo vệ Huỳnh Thanh Quan
27 Huỳnh Văn Hiệp
Bảo vệ Huỳnh Văn Hiệp
28 Nguyễn Thị Nguyệt
Thư viện Nguyễn Thị Nguyệt
29 Huỳnh Thị Huỳnh
Phục vụ Huỳnh Thị Huỳnh
30 Lê Thị Quế
Phục vụ Lê Thị Quế
31 Nguyễn Văn Hiệp
Hiệu trưởng Nguyễn Văn Hiệp
32 Huỳnh Nhựt Quốc
Bảo Vệ Huỳnh Nhựt Quốc
Tổ Toán - Hóa - Tin
33 Ung Thị Bích Thuận
Tổ trưởng chuyên môn Ung Thị Bích Thuận
34 Lê Thanh Nhàn
Tổ phó chuyên môn Lê Thanh Nhàn
35 Nguyễn Văn Thắng
GV Nguyễn Văn Thắng
36 Lê Thạc Dương
GV Lê Thạc Dương
37 Cao Hoàng Phúc
Điện thoại:0919658125
Email: Caohphuc79@gmail.com
GV
Đại học
Cao Hoàng Phúc
38 Ngô Thị Ngọc Lan
GV Ngô Thị Ngọc Lan
Học tập và làm theo Bác Hồ
Video
so gd
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây